เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการของเรา

สินค้าและเนื้อหาทั้งหมดหน้าเว็บไซต์ของเรานั้นขอสงวนลิขสิทธิ์โดย Leather Mine Co.,Ltd ห้ามมิให้ผู้ใดดัดแปลงแก้ไขหรือลบข้อมูลเด็ดขาด

สินค้าบนหน้าเว็บไซต์ของเราเป็นเพียง Guide Line โดยมีจุดประสงค์ให้ลูกค้าทราบว่าเราสามารถผลิตและทำสินค้าประเภทใดได้บ้าง

ลูกค้าสามารถส่งแบบมาให้เราพิจารณารวมไปถึงทำราคาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย